Dây điện cadivi CV 1.5
-30%

Dây điện cadivi CV 1.5

Giá: 610,500đ 427,350đ

Dây điện cadivi CV 2x32 (2x1.0)
-30%

Dây điện cadivi CV 2x32 (2x1.0)

Giá: 823,900đ 576,730đ

Dây điện cadivi CV 2.0
-30%

Dây điện cadivi CV 2.0

Giá: 790,900đ 553,630đ

Dây điện cadivi CV 2.5
-30%

Dây điện cadivi CV 2.5

Giá: 995,500đ 696,850đ

Dây điện cadivi CV 2x16 (2x0.5)
-30%

Dây điện cadivi CV 2x16 (2x0.5)

Giá: 455,400đ 318,780đ

Dây điện cadivi CV 2x24 (2x0.75)
-30%

Dây điện cadivi CV 2x24 (2x0.75)

Giá: 642,400đ 449,680đ

Dây điện cadivi CV 2x50(2x2.5)
-30%

Dây điện cadivi CV 2x50(2x2.5)

Giá: 1,903,000đ 1,332,100đ

Dây điện cadivi CV 2x30 (2x1.5)
-30%

Dây điện cadivi CV 2x30 (2x1.5)

Giá: 1,173,700đ 821,590đ

Dây điện cadivi CV 3.5
-30%

Dây điện cadivi CV 3.5

Giá: 1,338,700đ 937,090đ

Dây điện cadivi CV 4.0
-30%

Dây điện cadivi CV 4.0

Giá: 1,507,000đ 1,054,900đ

Dây điện cadivi CV 5.5
-30%

Dây điện cadivi CV 5.5

Giá: 2,072,400đ 1,450,680đ

Dây điện cadivi CV 6.0
-30%

Dây điện cadivi CV 6.0

Giá: 2,211,000đ 1,547,700đ

Dây điện cadivi CV 8.0
-30%

Dây điện cadivi CV 8.0

Giá: 2,970,000đ 2,079,000đ

Dây điện cadivi CV 10.0
-30%

Dây điện cadivi CV 10.0

Giá: 3,663,000đ 2,564,100đ

DÂY ĐIỆN CADIVI

Hotline tư vấn miễn phí: 0938411449
Zalo